Analiza treści

Metoda badawcza polegająca na systematycznym i obiektywnym analizowaniu danych zastanych, najczęściej treści pisanej.

Analizowanie treści może być rozumiane zarówno jako metoda ilościowa i jakościowa.

Polega na zliczaniu konkretnych słów, fraz lub zdań oraz grupowaniu ich w kategorie, według tzw. klucza kategoryzacyjnego.

Więcej o analizie treści przeczytasz w artykule Analiza treści, jako metoda badawcza w UX.

źródła:
Columbia Mailman School of Public Health

Copy link
Powered by Social Snap