terminów w tej kategorii: 3

User Experience

Inaczej UX; doświadczenie użytkownika User Experience to termin opisujący całość doświadczenia użytkownika podczas interakcji z jakimś systemem, produktem lub usługą. Innymi słowy, doświadczenie użytkownika mówi o tym, jak

CZYTAM DALEJ >

User Experience Honeycomb

Inaczej Peter Morville Honeycomb; Plaster Miodu Peter’a Morville’a; Plaster Miodu UX Diagram autorstwa Petera Morville’a ukazujący 7 przymiotników, którymi powinien cechować się produkt lub usługa,

CZYTAM DALEJ >

Użyteczność

Inaczej usability Według normy ISO 9241: Ergonomics of human-system interaction, użyteczność to miara efektywności, wydajności i satysfakcji z jaką produkt może być używany przez użytkowników, do osiągnięcia jakiegoś celu. Efektywność,

CZYTAM DALEJ >
Copy link
Powered by Social Snap