terminów w tej kategorii: 1

Zoomable User Interface (ZUI)

Technika wizualizacji informacji: skalowanie, powiększanie i pomniejszanie grafik (SVG) oraz całych interfejsów użytkownika. Zadaniem ZUI jest wyświetlenie informacji na nieskończonej dwuwymiarowej płaszczyźnie, która umożliwia użytkownikowi zmianę widoku. Jej celem

CZYTAM DALEJ >
Copy link
Powered by Social Snap