terminów w tej kategorii: 3

10 heurystyk Nielsena-Molicha

W 1990 roku Jakob Nielsen i Rolf Molich opublikowali artykuł naukowy pt. “Improving a Human-Computer Dialogue”, w którym opisali 10 heurystyk – uproszczonych zasad projektowania cyfrowych produktów i usług. Audyt na podstawie heurystyk,

CZYTAM DALEJ >

5-Why

Metoda 5-Why lub metoda Drabiny Problemów, to jedna z metod Root Cause Analysis, czyli analizy podstawowej przyczyny problemu. Polega na zadawaniu pytania “Dlaczego” wielokrotnie, tak by dojść do sedna danego tematu.

CZYTAM DALEJ >

6 reguł wpływu społecznego

Reguły wpływu społecznego opisane przez profesora psychologii Roberta Cialdiniego. Są nimi: Reguła wzajemności Reguła konsekwencji Reguła społecznego dowodu słuszności Reguła lubienia Reguła autorytetu Reguła niedostępności Więcej

CZYTAM DALEJ >
Copy link
Powered by Social Snap