terminów w tej kategorii: 3

10 heurystyk Nielsena-Molicha

W 1990 roku Jakob Nielsen i Rolf Molich opublikowali artykuł naukowy pt. “Improving a Human-Computer Dialogue”, w którym opisali 10 heurystyk – uproszczonych zasad projektowania cyfrowych produktów i usług. Audyt na podstawie heurystyk,

CZYTAM DALEJ >

Heurystyki wydawania sądów

Heurystyki w rozumieniu psychologii i teorii podejmowania decyzji, to skrótowe metody wnioskowania, pozwalające na podjęcie szybkiej decyzji, która nie zawsze musi być trafna. Są przeciwieństwem algorytmów. Nurt badań nad heurystykami rozpoczęli Amos

CZYTAM DALEJ >

User Experience Honeycomb

Inaczej Peter Morville Honeycomb; Plaster Miodu Peter’a Morville’a; Plaster Miodu UX Diagram autorstwa Petera Morville’a ukazujący 7 przymiotników, którymi powinien cechować się produkt lub usługa,

CZYTAM DALEJ >
Copy link
Powered by Social Snap