terminów w tej kategorii: 5

Affinity Diagram

Inaczej diagram podobieństwa; diagram powinowactwa; Metoda KJ Swoją nazwę KJ zawdzięcza japońskiemu wynalazcy Jiro Kawakicie. Technika wizualizacji wniosków, polegająca na zgrupowaniu materiałów w jakiś sposób podobnych do siebie.

CZYTAM DALEJ >

Algorytmy

Algorytm to precyzyjny, niezawodny przepis, na wykonanie jakiegoś działania, zawierający skończoną liczbę operacji. Jest przeciwieństwem heurystyk. Algorytmy składają się ze ściśle określonych sekwencji działań, które zawsze prowadzą do jednoznacznego

CZYTAM DALEJ >

Analiza treści

Metoda badawcza polegająca na systematycznym i obiektywnym analizowaniu danych zastanych, najczęściej treści pisanej. Analizowanie treści może być rozumiane zarówno jako metoda ilościowa i jakościowa. Polega na zliczaniu konkretnych słów,

CZYTAM DALEJ >

Architektura informacji

Inaczej AI; IA; Information Architecture Architektura informacji to “rusztowanie”, na którym opiera się treść strony internetowej lub aplikacji. Jest jednym z podstawowych obszarów User Experience, wymienianym przez Petera Boersma w diagramie

CZYTAM DALEJ >

Axure RP

Jeden z najdłużej rozwijanych, komercyjnych programów do prototypowania. Axure pozwala na tworzenie prototypów high-fidelity i low-fidelity, które charakteryzują się zaawansowanymi interakcjami. Interakcje można tworzyć zarówno w edytorze wizualnym, jak i ustalając

CZYTAM DALEJ >
Copy link
Powered by Social Snap