Affinity Diagram

Inaczej diagram podobieństwa; diagram powinowactwa; Metoda KJ

Swoją nazwę KJ zawdzięcza japońskiemu wynalazcy Jiro Kawakicie. Technika wizualizacji wniosków, polegająca na zgrupowaniu materiałów w jakiś sposób podobnych do siebie. Pozwala odkryć istniejące zależności pomiędzy terminami, wnioskami lub innymi danymi.

Wykorzystywana m.in. do analizy i syntezy danych jakościowych, np. z wywiadów pogłębionych.

Atutem tej metody jest subiektywna ocena priorytetów, która daje możliwość wypracowania optymalnych, jakościowo rezultatów.

Diagram podobieństwa to jedno z 7 narzędzi zarządzania i planowania, w skład których wchodzą:

  1. Diagram podobieństwa (ang. Affinity Diagram)
  2. Diagram powiązań (ang. Interrelationship Diagram)
  3. Diagram drzewa (ang. Tree diagram)
  4. Macierz priorytetów (ang. Prioritization Matrix)
  5. Tabela jakości (ang. Matrix diagram / quality table)
  6. Diagram decyzji w procesie (ang. Process decision program chart)
  7. Diagram sieci aktywności (ang. Activity Network Diagram)

źródła:
https://asq.org/quality-resources/new-management-planning-tools

Copy link
Powered by Social Snap