wyszukiwarka przeszukuje zarówno słownik, jak i inne zasoby tej strony

Słownik jest nową inicjatywą, która jest w początkowej fazie. Terminy będą stale aktualizowane.

Terminów w słowniku: 38

10 heurystyk Nielsena-Molicha

W 1990 roku Jakob Nielsen i Rolf Molich opublikowali artykuł naukowy pt. “Improving a Human-Computer Dialogue”, w którym opisali 10 heurystyk – uproszczonych zasad projektowania cyfrowych produktów i usług. Audyt na podstawie heurystyk,

CZYTAM DALEJ >

5-Why

Metoda 5-Why lub metoda Drabiny Problemów, to jedna z metod Root Cause Analysis, czyli analizy podstawowej przyczyny problemu. Polega na zadawaniu pytania “Dlaczego” wielokrotnie, tak by dojść do sedna danego tematu.

CZYTAM DALEJ >

6 reguł wpływu społecznego

Reguły wpływu społecznego opisane przez profesora psychologii Roberta Cialdiniego. Są nimi: Reguła wzajemności Reguła konsekwencji Reguła społecznego dowodu słuszności Reguła lubienia Reguła autorytetu Reguła niedostępności Więcej

CZYTAM DALEJ >

Affinity Diagram

Inaczej diagram podobieństwa; diagram powinowactwa; Metoda KJ Swoją nazwę KJ zawdzięcza japońskiemu wynalazcy Jiro Kawakicie. Technika wizualizacji wniosków, polegająca na zgrupowaniu materiałów w jakiś sposób podobnych do siebie.

CZYTAM DALEJ >

Algorytmy

Algorytm to precyzyjny, niezawodny przepis, na wykonanie jakiegoś działania, zawierający skończoną liczbę operacji. Jest przeciwieństwem heurystyk. Algorytmy składają się ze ściśle określonych sekwencji działań, które zawsze prowadzą do jednoznacznego

CZYTAM DALEJ >

Analiza treści

Metoda badawcza polegająca na systematycznym i obiektywnym analizowaniu danych zastanych, najczęściej treści pisanej. Analizowanie treści może być rozumiane zarówno jako metoda ilościowa i jakościowa. Polega na zliczaniu konkretnych słów,

CZYTAM DALEJ >

Architektura informacji

Inaczej AI; IA; Information Architecture Architektura informacji to “rusztowanie”, na którym opiera się treść strony internetowej lub aplikacji. Jest jednym z podstawowych obszarów User Experience, wymienianym przez Petera Boersma w diagramie

CZYTAM DALEJ >

Axure RP

Jeden z najdłużej rozwijanych, komercyjnych programów do prototypowania. Axure pozwala na tworzenie prototypów high-fidelity i low-fidelity, które charakteryzują się zaawansowanymi interakcjami. Interakcje można tworzyć zarówno w edytorze wizualnym, jak i ustalając

CZYTAM DALEJ >

Cialdini, Robert

Inaczej Robert B. Cialdini lub Robert Beno Cialdini Robert B. Cialdini to amerykański profesor psychologii, który całe swoje życie zawodowe poświęcił badaniu wpływu społecznego. To jeden z najbardziej wpływowych i rozpoznawalnych psychologów na świecie.

CZYTAM DALEJ >

Diagram drzewa

Inaczej Tree diagram; diagram hierarchii Diagram przedstawia hierarchię informacji, wniosków lub zadań.  Diagram rozpoczyna się od jednego elementu, który rozgałęzia się na kolejne i kolejne, co przypomina drzewo. Ta

CZYTAM DALEJ >
Copy link
Powered by Social Snap