Diagram drzewa

Inaczej Tree diagram; diagram hierarchii

Diagram przedstawia hierarchię informacji, wniosków lub zadań. 

Diagram rozpoczyna się od jednego elementu, który rozgałęzia się na kolejne i kolejne, co przypomina drzewo.

Ta technika pozwala m.in. na identyfikację specyficznych kroków danego procesu lub konkretnych elementów, wchodzących w skład danego zagadnienia.

Mapa myśli ma kształt diagramu drzewa.

Jedno z 7 narzędzi zarządzania i planowania:

  1. Diagram podobieństwa (ang. Affinity Diagram)
  2. Diagram powiązań (ang. Interrelationship Diagram)
  3. Diagram drzewa (ang. Tree diagram)
  4. Macierz priorytetów (ang. Prioritization Matrix)
  5. Tabela jakości (ang. Matrix diagram / quality table)
  6. Diagram decyzji w procesie (ang. Process decision program chart)
  7. Diagram sieci aktywności (ang. Activity Network Diagram)

źródła:
https://asq.org/quality-resources/new-management-planning-tools

Copy link
Powered by Social Snap