Algorytmy

Algorytm to precyzyjny, niezawodny przepis, na wykonanie jakiegoś działania, zawierający skończoną liczbę operacji. Jest przeciwieństwem heurystyk.

Algorytmy składają się ze ściśle określonych sekwencji działań, które zawsze prowadzą do jednoznacznego wyniku. Algorytmy mają charakter masowy, tj. można zastosować ten sam algorytm do wszystkich problemów danego rodzaju.

Algorytm musi być kompletny, by mógł zostać zastosowany. Braki danych prowadzą do błędnego wyniku lub uniemożliwiają zastosowanie algorytmu.

Programy komputerowe działają na zasadzie algorytmów, chociaż ludzkie działanie, także może przebiegać na zasadzie algorytmicznej. Przykładem algorytmu w ludzkim postępowaniu jest np. kasowanie produktów przez kasjera, które zawsze wygląda tak samo:

  1. Weź produkt
  2. Skanuj kod kreskowy
  3. Odłóż produkt
  4. Powtórz czynności 1-3 tak długo, aż nie skończą się produkty
  5. Zsumuj kwotę
  6. Wydaj resztę

W przypadku stosowania standaryzowanych procedur, takich jak np. standaryzowane badania ilościowe (tj. prowadzone zawsze tak samo, by wyeliminować błędy zakłócające), dąży się do stosowania algorytmów.

Algorytmy i heurystyki to ogólny podział reguł rządzących ludzkim myśleniem.

źródła:
Strelau, J., Doliński, D. (2010). Psychologia akademicka. Tom 1. Gdańsk: GWP.

Copy link
Powered by Social Snap