Architektura informacji

Inaczej AI; IA; Information Architecture

Architektura informacji to “rusztowanie”, na którym opiera się treść strony internetowej lub aplikacji. Jest jednym z podstawowych obszarów User Experience, wymienianym przez Petera Boersma w diagramie T. Swoją genezę ma w naukach bibliotekarskich.

Architektura informacji ma dwa główne komponenty:

  • identyfikacja i organizacja treści oraz funkcjonalności strony internetowej,
  • opis relacji zachodzących pomiędzy elementami strony internetowej.

Architektura informacji bywa mylona z nawigacją; podczas gdy nawigacja składa się z widocznych elementów interfejsu, architektura informacji jest niewidoczna, ale może być odzwierciedlona w wyglądzie i działaniu nawigacji.

Mapowanie architektury informacji, to rozrysowanie na diagramie wszystkich istotnych elementów strony internetowej lub aplikacji oraz relacji między tymi elementami.

źródła:
https://www.nngroup.com/articles/ia-vs-navigation/

Copy link
Powered by Social Snap