Zoomable User Interface (ZUI)

Technika wizualizacji informacji: skalowanie, powiększanie i pomniejszanie grafik (SVG) oraz całych interfejsów użytkownika.

Zadaniem ZUI jest wyświetlenie informacji na nieskończonej dwuwymiarowej płaszczyźnie, która umożliwia użytkownikowi zmianę widoku. Jej celem jest umożliwienie użytkownikowi dostępu do większej liczby informacji za pomocą przesuwania i powiększania poszczególnych elementów.

Do popularnych aplikacji ZUI zaliczamy Prezi.

źródła:
https://wiki.c2.com/?ZoomableUserInterface
https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/zoomable-user-interface

Copy link
Powered by Social Snap