Użyteczność

Inaczej usability

Według normy ISO 9241: Ergonomics of human-system interaction, użyteczność to miara efektywności, wydajności i satysfakcji z jaką produkt może być używany przez użytkowników, do osiągnięcia jakiegoś celu.

Efektywność, wydajność i satysfakcja to trzy aspekty użyteczności, które operacjonalizuje się mierzalnymi wskaźnikami, takimi jak czas ukończenia zadania lub liczba kliknięć, podczas testów użyteczności.

źródła:
ISO 9241: Ergonomics of Human-System Interaction

Copy link
Powered by Social Snap