Persona

Persona to narzędzie wizualizacji grupy lub segmentu klientów lub użytkowników w formie opisu jednej, fikcyjnej osoby, której cechy odpowiadają faktycznej grupie osób.

Najczęściej tworzona w formie tabeli zawierającej poglądowe zdjęcie, imię lub imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, zainteresowania, zawód, kontekst działania.

Wyróżnia się trzy typy person:

  1. Proto persony
    Powstają jako hipotezy, bez wcześniejszych badań. Są wyobrażeniem grupy klientów lub użytkowników. Tworzy się je na podstawie domysłów lub zasłyszanych informacji.
  2. Persony oparte na badaniach jakościowych
    Najczęściej spotykany i rekomendowany sposób tworzenia person. Powstają na podstawie zebranych danych jakościowych, np. wywiadów pogłębionych. Mamy pewność, że taka persona odpowiada faktycznej grupie użytkowników lub klientów.
  3. Persony oparte na badaniach ilościowych
    Persona oparta na badaniach ilościowych, tj. zebranych danych, najczęściej kwestionariuszowych, od dużej liczby osób. Następnie dane są poddawane analizie statystycznej, takiej jak LCA (ang. Latent Class Analysis), w celu wykrycia powtarzających się wzorców odpowiedzi. Tworzenie person w ten sposób jest najbardziej czasochłonne i jest stosowane relatywnie rzadko.

źródła:
https://www.nngroup.com/articles/persona-types/
https://measuringu.com/scientific-personas/
http://www.john-uebersax.com/stat/faq.htm#whatis

Copy link
Powered by Social Snap