Piramida potrzeb użytkownika Waltera

Diagram pokazujący hierarchię potrzeb użytkownika, który wchodzi w interakcję z produktem lub usługą.

Piramida Waltera ma cztery piętra:

  1. poziom funkcjonalności
  2. poziom niezawodności
  3. poziom użyteczności
  4. poziom przyjemności

Piramida Waltera jest inspirowana teorią motywacji Abrahama Maslowa, z której wynika, że jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie wymogi niższych poziomów, to nie ma mowy o tym, żeby spełniony został poziom najwyższy

Według piramidy Waltera, aplikacja, strona internetowa lub inny produkt, musi być przede wszystkim funkcjonalny. Nie ma sensu rozpatrywać czy produkt jest użyteczny, jeżeli nie będzie niezawodny i tak dalej.

źródła:
https://www.nngroup.com/articles/theory-user-delight/
https://www.facebook.com/mozgdizajnu/posts/133097405034100

Copy link
Powered by Social Snap