Reguła autorytetu

Jedna z 6 reguł wpływu społecznego opisana przez psychologa Roberta Cialdiniego.

Reguła autorytetu mówi o uległości w zachowaniu wobec osoby, którą uznajemy za autorytet. Ludzie czują większy przymus spełnienia prośby wystosowanej przez kogoś wyżej w hierarchii w danej sytuacji, np.

  • polecenie wydane przez policjanta kierującego ruchem, będzie bardziej skuteczne, niż przez robotnika drogowego,
  • polecenie wydane przez nauczyciela akademickiego o tytule profesora w kontekście nauki na uczelni, będzie bardziej skuteczne, niż kogoś bez wyższego wykształcenia,
  • prośba o zrobienie czegoś, padająca z ust eksperta w danej dziedzinie, będzie rozpatrywana jako bardziej wiarygodna, niż kogoś, kto się na tym nie zna.

Reguła autorytetu opiera się na skrótowym wnioskowaniu, że autorytet ma większą wiedzę lub jest w jakiś sposób uprzywilejowany, dlatego wie, co mówi.

Więcej o regułach wpływu społecznego oraz ich zastosowaniu w User Experience, przeczytasz w artykule “Wpływ społeczny w UX“.

źródła:
Cialdini, R. B. (2010). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: GWP.

Copy link
Powered by Social Snap