Reguła konsekwencji

Jedna z 6 reguł wpływu społecznego opisana przez psychologa Roberta Cialdiniego.

Ta reguła dotyczy poczuciu spójności i zgodności w dążeniu. Specjaliści od psychologii społecznej, tłumaczą regułę zaangażowania i konsekwencji, jako zgodność między słowami, przekonaniami i czynami człowieka. Każdy człowiek, który chce być spójny i konsekwentny w swoich oczach i oczach innych osób, będzie stosował się do tej reguły. Dążenie do zgodności na każdym polu, pozwala utrzymać stabilną samoocenę i zachować spójny obraz siebie.

Regułę konsekwencji można rozpatrywać jako trzy aspekty:

  1. konsekwencja w myśleniu i działaniu to cnota, która w kulturach azjatyckich jest wyjątkowo wartościowa,
  2. konsekwentne działanie jest skuteczne i użyteczne dla osoby, która działa w myśl tej reguły,
  3. konsekwentne postępowanie to poznawcza droga na skróty, która pozwala zaoszczędzić energię, podczas podejmowania różnych decyzji.

Więcej o regułach wpływu społecznego oraz ich zastosowaniu w User Experience, przeczytasz w artykule “Wpływ społeczny w UX“.

źródła:
Cialdini, R. B. (2010). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: GWP.

Copy link
Powered by Social Snap