Reguła niedostępności

Jedna z 6 reguł wpływu społecznego opisana przez psychologa Roberta Cialdiniego.

Reguła niedostępności opisuje ludzkie pragnienie posiadania czegoś, co jest trudno dostępne.

Popyt na dobra lub informacje trudno dostępne, można tłumaczyć ewolucyjnie – jeżeli mam coś, co występuje w ściśle ograniczonej liczbie lub ilości, mam przewagę nad kimś, kto tego nie ma, więc łatwiej mi będzie przetrwać lub walczyć o swoje.

Na regule niedostępności opierają się m. in. wszelkie akcje mówiące o sprzedaży limitowanych edycji produktów luksusowych.

Więcej o regułach wpływu społecznego oraz ich zastosowaniu w User Experience, przeczytasz w artykule “Wpływ społeczny w UX“.

źródła:
Cialdini, R. B. (2010). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: GWP.

Copy link
Powered by Social Snap